top of page

Certyfikacja nosework

Pozwala Wam rywalizować z samym sobą, a nie na czas.

Możecie zdobywać coraz wyższe poziomy, zarówno w przeszukaniach z wiadomą jak i niewiadomą liczbą próbek.

Daje Wam dokładną ocenę opisową, dzięki, której wiecie na czym się skupić się w treningu i jak doskonalić pracę swojego zespołu.

Gwarantuje najwyższą jakość i doskonałą zabawę.

Daje możliwość sprawdzenia się w czterech różnych kategoriach, na dziewięciu poziomach trudności.

Post 2-kopia.jpg
 • dozwolone jest zdawanie certyfikacji na wybranym poziomie, po którego zaliczeniu nie możecie już się cofać, w razie niezaliczenia możecie zejść o jeden poziom niżej

 • poziomy z wiadomą liczbą próbek oraz niewiadomą liczbą próbek traktowane są osobno

 • w każdej kategorii zespół awansuje niezależnie od wyników w innych kategoriach

 • praca zespołu jest punktowana, każdy startujący zespół otrzyma opisową i procentową ocenę swojej pracy 

 • aby zaliczyć certyfikat należy znaleźć 100% próbek i uzyskać minimum 60% punktów w sumie

Do każdej daty przypisane są poziomy, które w ramach danego weekendu zorganizujemy. 

Dokładny dzień i godzinę Twojego spotkania podamy mailowo. Wyślemy też dane do przelewu, koszt 1 certyfikacji (1 kategoria w 1 poziomie) to 200zł. 

Na razie uruchamiamy zapisy na 4 najbliższe miesiące. Zapisy pozostaną otwarte. Zapraszamy :) 

Post 3.jpg
DSC_0728 — 1_FB.jpg

Założenia ogólne

 • celem certyfikacji jest potwierdzenie poziomu zaawansowania zespołu, sprawdzenie umiejętności i przygotowania zespołu, ocena pracy zespołu

 • uczestnicy zaliczają egzamin z psem którego przygotowywali (nie musi to być ich prywatny pies)

 • każdy z uczestników może podejść do dowolnej ilości przeszukań jednego dnia o ile nie wpływa to negatywnie na dobrostan psa

 • dopuszczamy pracę na lince jak i luzem (o ile nie jest narzucone inaczej w wyjątkowej sytuacji)

 • dozwolone jest nagradzanie psa na ringu (bez zanieczyszczania i zniszczeń)

 • przeszukania nie są na czas, należy się jednak zmieścić w czasie maksymalnym określonym w regulaminie

 • w zakresie obszarów do przeszukań mogą pojawić się  rozproszenia naturalne jak i sztucznie wprowadzone

 • ringi mogą być różne dla kolejnych egzaminowanych psów z tym zastrzeżeniem,  że będą o zbliżonym poziomie trudności

 • dozwolone jest zdawanie certyfikacji na dowolnie wybranym przez Was poziomie, po którego zaliczeniu nie możecie już się cofać i zdawać niższych poziomów, w razie niezaliczenia możecie zejść o jeden poziom niżej. 

 • poziomy z wiadomą liczbą próbek oraz niewiadomą liczbą próbek traktowane są osobno tzn. można „piąć się w górę” w poziomach z wiadomą liczbą próbek a w ogóle nie robić tych z niewidomą np. można podchodzić do poziomu Gold N a jednocześnie do Diamond, zachowując zasadę, że po zaliczeniu nie można się cofać 

 • w każdej kategorii zespół awansuje niezależnie od wyników w innych kategoriach

 • praca zespołu jest punktowana, każdy startujący zespół otrzyma opisową i procentową ocenę swojej pracy (niezależnie od zaliczenia lub jego braku) w postaci karty oceny, która zostanie wysłana drogą mailową w przeciągu max 48h od podejścia do testu

 • po zaliczeniu danej kategorii na danym poziomie uzyskacie certyfikat, który  zostanie wysłany do Was drogą mailową w przeciągu max 48h od podejścia do testu, wszystkie wyniki będą publikowane on line na stronie www.malinowy.pl , wszystkie przebiegi będą nagrywane 

 • podczas zaliczenia za zgodą sędziego dopuszcza się obecność widowni/osób towarzyszących, które muszą zająć wskazane przez sędziego miejsca i nie mogą w trakcie trwania przeszukania komunikować się ze startującym zespołem. Przewodnik startującego zespołu może na poziomie bronze i silver poprosić o zminimalizowanie ilości obecnych osób do sędziego i asystenta

 • dopuszczamy pracę suk w cieczce, które na czas przebywania na terenie obszaru przeszukiwanego muszą być zabezpieczone majtkami

 • dopuszczamy starty psów wszystkich ras/mix i w każdym wieku o ile nie narusza to ich dobrostanu

 • dopuszczamy starty psów reaktywnych, agresywnych, lękliwych o ile nie narusza to ich dobrostanu. Sędzia ma prawo przerwać przeszukanie i zdyskwalifikować zespół jeśli oceni, że zdrowie lub bezpieczeństwo ludzi lub psa jest zagrożone

 • po dyskwalifikacji możecie wystartować treningowo, jeśli leży to w najlepszym interesie psa a sędzia wyrazi zgodę

 • dopuszcza się oglądanie obszaru do przeszukania przed startem, bez psa

 • próbki nie mogą się znajdować w znacznikach ograniczających ring lub wyznaczających linię startu ani poza obszarem przeszukania

 • aby zaliczyć certyfikat należy znaleźć 100% próbek i uzyskać minimum 60% punktów w sumie

 • opłata za podejście do certyfikacji pobierana jest z góry, jest bezzwrotna w przypadku niezaliczenia lub niestawienia się na przeszukanie, wysokości 200 zł

bottom of page